Tjänster

Tjänster

Nedan listas de tjänster Blommans Entreprenad erbjuder. Vissa tjänster kan du som kund dra så kallat ROT-avdrag på. De har markerats med ROT. Kontakta Skatteverket eller oss om du behöver veta mer om vad som gäller för ROT-avdrag och vilka tjänster detta gäller för.

Blommans Entreprenad – tjänsteutbud

Gräva ner rör för VA (vatten och avlopp) – ROT
Byta gamla avloppsanläggningar- ROT
Dränering runt hus, sommarstugor, källare- ROT
Tomtplanering och gräsmattor
Husgrunder
Husgrunder för påbyggnad på bostäder/sommarstugor – ROT
Vägbyggnation
Plattsättning
Dikning
Grävning för jordvärme- ROT
Kabelgrävning
Enskilda avlopp (i byar som inte har kommunalt avlopp)
Fixa kälskott/gräva ur infarter

Vi har ett väletablerat kontaktnät som kan ordna det mesta!